Configuration Testing là gì? Các trường hợp thử nghiệm mẫu – https://oanhthai.com

1. Configuration Testing là gì ?

Configuration Testing được định nghĩa là một loại kiểm tra phần mềm, kiểm tra một ứng dụng với nhiều sự kết hợp giữa phần mềm và phần cứng để tìm ra các cấu hình tối ưu mà hệ thống có thể hoạt động mà không có bất kỳ sai sót hoặc lỗi nào.

Như đã thảo luận ở trên, Configuration Testing là một kiểm thử phần mềm trong đó ứng dụng đang được kiểm tra phải được kiểm tra bằng cách sử dụng kết hợp nhiều Phần mềm và Phần cứng.

Xem thêm

Các loại Testing, 50 ví dụ về các loại Testing khác nhau 2020

Tester là làm gì ? 10 Vấn đề của Tester ứng dụng 2020
Alpha Testing và Beta Testing : Sự độc lạ là gì ?
Alpha Testing là gì ? Ví dụ về Alpha Testing cho Newbie
User Acceptance Testing ( UAT ) Là Gì ? 11 Vấn Đề Của UAT

word image 44

2. Ví dụ về Configuration Testing

Hãy hiểu điều này với một ví dụ về ứng dụng máy tính để bàn :
Nói chung, những ứng dụng máy tính để bàn sẽ có 2 tầng hoặc 3 tầng, ở đây tất cả chúng ta sẽ xem xét ứng dụng máy tính để bàn 3 tầng được tăng trưởng bằng Asp. Net và gồm có máy khách, sever logic nhiệm vụ và sever cơ sở tài liệu trong đó mỗi thành phần tương hỗ những nền tảng được đề cập dưới đây .

 • Nền tảng máy khách – Windows XP, Window7 OS, windows 8 OS, v.v.
 • Nền tảng sever – Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012R2
 • Cơ sở dữ liệu – SQL Sever 2008, SQL Server 2008R2, SQL Server 2012, v.v.

Người thử nghiệm phải kiểm tra Sự tích hợp giữa Máy khách, Máy chủ và Cơ sở tài liệu với sự tích hợp của những nền tảng và phiên bản cơ sở tài liệu nêu trên để bảo vệ rằng ứng dụng hoạt động giải trí thông thường và không bị lỗi .

Configuration Testing không chỉ giới hạn ở phần mềm mà còn có thể áp dụng cho Phần cứng, đó là lý do tại sao nó còn được gọi là Configuration Testing phần cứng, nơi chúng tôi kiểm tra các thiết bị phần cứng khác nhau như máy in, máy quét, web cam, v.v. hỗ trợ ứng dụng đang được kiểm tra.

word image 45

3. Điều kiện tiên quyết để Configuration Testing

Đối với bất kỳ dự án nào trước khi bắt đầu với Configuration Testing, chúng tôi phải tuân theo một số điều kiện tiên quyết

 • Tạo ma trận gồm có những tích hợp khác nhau của thông số kỹ thuật ứng dụng và phần cứng
 • Ưu tiên những thông số kỹ thuật vì khó kiểm tra tổng thể những thông số kỹ thuật
 • Kiểm tra mọi thông số kỹ thuật dựa trên mức độ ưu tiên .

4. Mục tiêu của Configuration Testing

Mục tiêu của Configuration Testing

 • Xác thực ứng dụng để xác lập xem nó có cung ứng những nhu yếu về thông số kỹ thuật hay không
 • Gây ra lỗi theo cách bằng tay thủ công giúp xác lập những lỗi không được tìm thấy một cách hiệu suất cao trong quy trình thử nghiệm ( Ví dụ : đổi khác setup khu vực của mạng lưới hệ thống như Múi giờ, Ngôn ngữ, Định dạng ngày giờ, v.v. )
 • Xác định thông số kỹ thuật tối ưu của ứng dụng đang thử nghiệm .
 • Phân tích hiệu suất mạng lưới hệ thống bằng cách thêm hoặc sửa đổi những tài nguyên phần cứng như Load Balancers, tăng hoặc giảm kích cỡ bộ nhớ, liên kết những kiểu máy in khác nhau, v.v.
 • Phân tích Hiệu quả của mạng lưới hệ thống dựa trên mức độ ưu tiên, mức độ hiệu suất cao của những bài kiểm tra với những nguồn lực sẵn có để đạt được thông số kỹ thuật mạng lưới hệ thống tối ưu .
 • Xác minh mạng lưới hệ thống trong Môi trường phân tán theo địa lý để xác định mức độ hiệu suất cao của mạng lưới hệ thống .

Đối với Ví dụ : Máy chủ ở vị trí khác và máy khách ở vị trí khác, mạng lưới hệ thống sẽ hoạt động giải trí tốt bất kể thiết lập mạng lưới hệ thống .

 • Xác minh xem những lỗi hoàn toàn có thể tái tạo thuận tiện như thế nào bất kể những đổi khác thông số kỹ thuật .
 • Đảm bảo hoàn toàn có thể theo dõi những mục ứng dụng như thế nào bằng cách ghi lại và duy trì những phiên bản dễ nhận dạng .
 • Xác minh mức độ quản trị của những mục ứng dụng trong suốt vòng đời tăng trưởng ứng dụng .

5. Cách triển khai Configuration Testing

Trong phần này, chúng ta sẽ thảo luận về chiến lược cần tuân theo đối với các loại Configuration Testing và có hai loại Configuration Testing như được đề cập bên dưới

 • Configuration Testing phần mềm

 • Configuration Testing phần cứng

5.1 Configuration Testing phần mềm

Configuration Testing phần mềm là kiểm tra ứng dụng đang được kiểm tra với nhiều hệ điều hành, các bản cập nhật phần mềm khác nhau, v.v. Configuration Testing phần mềm rất tốn thời gian vì cần thời gian để cài đặt và gỡ cài đặt các phần mềm khác nhau được sử dụng để kiểm tra.

Một trong những cách tiếp cận được áp dụng để Configuration Testing phần mềm là kiểm tra trên máy ảo. Máy ảo là một môi trường được cài đặt trên phần mềm và hoạt động giống như một Phần cứng vật lý và người dùng sẽ có cảm giác giống như một máy vật lý. Máy ảo mô phỏng cấu hình thời gian thực.

Thay vì cài đặt và gỡ cài đặt phần mềm trên nhiều máy vật lý gây tốn thời gian, tốt hơn hết là bạn nên cài đặt ứng dụng / phần mềm đó trong máy ảo và tiếp tục thử nghiệm. Quá trình này có thể được thực hiện bằng cách có nhiều máy ảo, điều này giúp đơn giản hóa công việc của người kiểm tra

Configuration Testing phần mềm thường có thể bắt đầu khi

 • Yêu cầu về năng lực thông số kỹ thuật được kiểm tra được chỉ định
 • Môi trường thử nghiệm đã chuẩn bị sẵn sàng
 • Nhóm kiểm tra được đào tạo tốt về Configuration Testing

 • Bản dựng được phát hành là đơn vị chức năng và đã vượt qua thử nghiệm Tích hợp

Chiến lược kiểm tra điển hình được tuân theo để kiểm tra Configuration Testing phần mềm là chạy bộ kiểm tra chức năng trên nhiều cấu hình phần mềm để xác minh xem ứng dụng được kiểm tra có hoạt động như mong muốn mà không có bất kỳ sai sót hoặc lỗi nào hay không.

Một kế hoạch khác là bảo vệ mạng lưới hệ thống đang hoạt động giải trí tốt bằng cách làm bằng tay thủ công những trường hợp thử nghiệm và xác định tính hiệu suất cao .

5.2 Thí dụ :

Giả sử có một Ứng dụng ngân hàng nhà nước, ứng dụng này phải được kiểm tra năng lực thích hợp trên nhiều trình duyệt khi ứng dụng được tàng trữ trong thiên nhiên và môi trường có tổng thể những điều kiện kèm theo tiên quyết, nó hoàn toàn có thể vượt qua bài kiểm tra đơn vị chức năng và tích hợp trong phòng thí nghiệm thử nghiệm .
Nhưng nếu cùng một ứng dụng được thiết lập ở một nơi người mua và những máy thiếu một số ít bản update của ứng dụng hoặc những phiên bản mà ứng dụng nhờ vào trực tiếp hoặc gián tiếp thì có năng lực ứng dụng đó bị lỗi .
Để tránh trường hợp này, bạn nên không triển khai những bài kiểm tra theo cách thủ công bằng cách vô hiệu 1 số ít nhu yếu về năng lực thông số kỹ thuật và sau đó triển khai kiểm tra .

word image 46

5.3 Configuration Testing phần cứng

Configuration Testing phần cứng thường được thực hiện trong phòng thí nghiệm, nơi chúng tôi tìm thấy các máy vật lý có phần cứng khác nhau được gắn vào chúng.

Bất cứ khi nào một bản dựng được phát hành, ứng dụng phải được thiết lập trong tổng thể những máy vật lý có phần cứng được gắn vào và bộ thử nghiệm phải được chạy trên mỗi máy để bảo vệ rằng ứng dụng hoạt động giải trí tốt .
Để triển khai tác vụ trên, cần phải nỗ lực đáng kể để setup ứng dụng trên mỗi máy, gắn phần cứng và chạy bằng tay thủ công hoặc thậm chí còn để tự động hóa quá trình nói trên và chạy bộ thử nghiệm .

Ngoài ra, trong khi thực hiện Configuration Testing phần cứng, chúng tôi chỉ định loại phần cứng cần kiểm tra và có rất nhiều phần cứng và thiết bị ngoại vi của máy tính khiến chúng tôi không thể chạy tất cả chúng. 

Vì vậy, trách nhiệm của người kiểm tra là nghiên cứu và phân tích phần cứng nào được người dùng sử dụng hầu hết và nỗ lực triển khai kiểm tra dựa trên mức độ ưu tiên .

6. Các trường hợp thử nghiệm mẫu

Hãy xem xét một Kịch bản Ngân hàng để kiểm tra năng lực thích hợp của phần cứng. Ứng dụng Ngân hàng được liên kết với Máy đếm tiền phải được thử nghiệm với những mẫu khác nhau như Rolex, Strob, Maxsell, StoK, v.v.
Hãy lấy một số ít trường hợp thử nghiệm mẫu để kiểm tra Máy đếm ghi chú

 • Xác minh liên kết của ứng dụng với quy mô Rolex khi những điều kiện kèm theo tiên quyết KHÔNG được thiết lập
 • Xác minh liên kết của ứng dụng với quy mô Rolex khi những điều kiện kèm theo tiên quyết được setup
 • Xác minh xem mạng lưới hệ thống có đếm những ghi chú đúng chuẩn hay không
 • Xác minh xem mạng lưới hệ thống có đếm sai những ghi chú không
 • Xác minh những ghi chú trá hình
 • Xác minh thời hạn phản hồi
 • Xác minh xem những ghi chú giả có được phát hiện hay không, v.v.

Các trường hợp thử nghiệm trên là dành cho một kiểu máy và phải thử nghiệm tương tự với tất cả các kiểu máy hiện có trên thị trường bằng cách thiết lập chúng trong phòng thí nghiệm thử nghiệm. Do đó, bạn nên thuê ngoài việc Configuration Testing phần cứng cho các tổ chức chuyên về chúng.

7.Tóm lược:

Trong kỹ thuật phần mềm, Configuration Testing nên được coi trọng như các loại kiểm thử khác. Nếu không thực hiện Configuration Testing, rất khó để phân tích hiệu suất hệ thống tối ưu và phần mềm cũng có thể gặp phải các vấn đề tương thích mà nó được cho là chạy trên đó.

Chúc những bạn tích lũy được nhiều thông tin từ bài viết này, cảm ơn https://www.guru99.com/configuration-testing.html đã cho chúng tôi tìm hiểu thêm bài viết này .

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *