Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc – Là gì Wiki

Template:Thông tin đảng phái chính trị
Template:Chính trị Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (chữ Hán giản thể: 中国人民政治协商会议, Zhōngguó Rénmín Zhèngzhì Xiéshāng Huìyì / Trung Quốc Nhân dân Chính trị Hiệp thương Hội nghị, viết tắt: 全国政协 / Quánguó Zhèngxié, Toàn quốc Chính hiệp) là một cơ quan cố vấn chính trị của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Cơ cấu tổ chức của Toàn quốc Chính hiệp bao gồm các đảng viên Đảng Cộng sản và các thành viên ngoài Cộng sản, tổ chức này thảo luận các nguyên tắc của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. Các thành viên được Đảng Cộng sản Trung Quốc lựa chọn. Cơ quan này tổ chức đại hội hàng năm vào cùng thời điểm với Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc. Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc còn được gọi là Tân Chính hiệp để phân biệt với Cựu Chính hiệp được triệu tập vào tháng 1 năm 1946 (Cựu Chính hiệp có sự tham gia của 5 tổ chức là Trung Hoa Quốc dân Đảng, Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đồng minh dân chủ Trung Quốc, Đảng Thanh niên Trung Quốc và Xã hội Hiền đạt, thành lập ngày 10-1-1946, đến tháng 11 cùng năm do Quốc Dân Đảng hủy bỏ quyết nghị của Hội nghị Hiệp thương, một mình tuyên bố triệu tập Quốc dân đại hội khiến Cựu Chính hiệp giải thể).

Lịch sử

Ngày 30-1-1949, Bắc Kinh được giải phóng, và tại đây vào ngày 15-6 Uỷ ban trù bị của Hiệp thương Chính trị mới đã họp, có 134 đại biểu của 23 tổ chức triển khai tham gia. Ngày 17-9, hội nghị toàn thể lần thứ hai Hội nghị trù bị Hiệp thương Chính trị quyết định hành động đặt tên Hội nghị Hiệp thương Chính trị mới là ” Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc “. Là cơ quan quan trọng hợp tác đa đảng phái và hiệp thương chính trị dưới sự chỉ huy của Đảng Cộng sản Trung Quốc, là hình thức quan trọng tuyên dương dân chủ xã hội chủ nghĩa trong đời sống chính trị Trung Quốc nên ngay từ khi xây dựng, đoàn kết và dân chủ đã là hai chủ đề lớn của Chính hiệp. Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc tổ chức triển khai đại hội hàng năm vào cùng thời gian với Đại hội đại biểu nhân dân toàn nước .Ngày 21-9-1949, Hội nghị toàn thể lần thứ nhất Hiệp thương Chính trị mới họp tại Bắc Kinh, công bố Hội nghị Hiệp thương Chính trị mới chính thức xây dựng, tham gia có 662 đại biểu thay mặt đại diện cho 46 đơn vị chức năng. Hội nghị đã trải qua Cương lĩnh chung của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, Điều lệ tổ chức triển khai của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc và Luật tổ chức triển khai nhà nước nhân dân TW nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa. Hội nghị còn trải qua quốc kỳ, quốc ca, thủ đô hà nội … và bầu ra những Ủy viên Uỷ ban toàn quốc khoá một của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc. Trong điều kiện kèm theo chưa thể thực thi bầu cử đại trà phổ thông để bầu ra Quốc hội, nên Ủy ban toàn nước khoá một đã chấp hành trách nhiệm nặng nề như thể Quốc hội toàn nước .

Tháng 9-1954, Hội nghị lần thứ nhất Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (tức Quốc hội) họp tại Bắc Kinh, công bố “Hiến pháp nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa”. Đến đây, Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Hoa lần thứ nhất với tư cách là tổ chức thi hành chức trách của Quốc hội, đã kết thúc tốt đẹp, nhưng nó vẫn tiếp tục phát huy tác dụng hợp tác đa đảng và hiệp thương chính trị trong đời sống chính trị quốc gia và đời sống xã hội cũng như trong hoạt động hữu hảo đối ngoại và có cống hiến trọng đại trong việc thúc đẩy cách mạng xã hội chủ nghĩa và sự nghiệp xây dựng Tổ quốc. Đến nay, Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc đã có tới khoá 11.

Hiến pháp nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc lao lý : chính sách hợp tác đa đảng và hiệp thương chính trị do Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ huy sẽ sống sót và tăng trưởng vĩnh viễn. Chính hiệp dưới sự chỉ huy của Đảng Cộng sản Trung Quốc gồm Đảng Cộng sản Trung Quốc và 8 đảng phái dân chủ, nhân sĩ dân chủ không đảng phái, những đoàn thể nhân dân, đại biểu những dân tộc bản địa ít người và những giới, đại biểu đồng bào Đài Loan, đồng bào Hồng Kông, Ma Cao và người việt sinh sống ở nước ngoài quay trở lại nước cũng như 1 số ít nhân sĩ được mời đặc biệt quan trọng, có cơ sở xã hội thoáng đãng. Chính hiệp có Uỷ ban toàn quốc và Ủy ban cấp dưới, nhiệm kỳ 5 năm. Mỗi Ủy ban thiết lập chức vụ quản trị, những Phó quản trị, Bí thư trưởng. Hội nghị Chính hiệp mỗi năm họp một lần. Uỷ ban Thường vụ gồm quản trị, những Phó quản trị, Bí thư trưởng và 1 số ít Ủy viên Thường vụ. quản trị, Phó quản trị, Bí thư trưởng là Chủ tịch đoàn Hội nghị, giải quyết và xử lý những việc làm quan trọng hàng ngày của Ủy ban Thường vụ .Ủy viên Chính hiệp cơ sở do Đảng Cộng sản Trung Quốc cùng cấp hiệp thương với những đảng phái dân chủ, Hội Công thương toàn nước, những đoàn thể nhân dân .. cử ra, không qua bầu cử .Uỷ viên Chính hiệp từ cấp huyện trở lên do Chính hiệp cấp đó cử ra, nhưng cũng hoàn toàn có thể dùng phương pháp do Đảng Cộng sản cùng cấp và những đảng phái dân chủ, hội công thương toàn nước, những đoàn thể nhân dân hiệp thương trình làng. Trong trường hợp đặc biệt quan trọng, Đảng Cộng sản Trung Quốc hoàn toàn có thể đề bạt Ủy viên Chính hiệp toàn nước, như Hồ Cẩm Đào với cương vị Tổng Bí thư đã phê chuẩn Mao Tân Vũ ( cháu nội Mao Trạch Đông ) làm Ủy viên Chính hiệp toàn nước vào tháng 3-2008 .

Chính hiệp cấp cơ sở cũng chỉ có các Ủy viên, không có hội viên. Hiện nay, số Ủy ban Chính hiệp địa phương trong cả nước đã lên tới hơn 3.000 cơ sở với hơn 500.000 ủy viên.

Ủy ban toàn nước và Ủy ban địa phương Chính hiệp có những tính năng chính là hiệp thương chính trị, giám sát dân chủ, tham chính nghị chính .

 • Hiệp thương chính trị là hiệp thương về phương châm chính sách quốc gia và địa phương cũng như những vấn đề quan trọng trong nền chính trị, kinh tế, văn hóa và đời sống xã hội trước khi quyết định, hiệp thương về những vấn đề quan trọng trong quá trình thực thi những quyết sách nói trên. Ủy ban toàn quốc và các Ủy ban địa phương của Chính hiệp có thể căn cứ đề nghị của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ nhân dân, các đảng phái dân chủ, các đoàn thể nhân dân triệu tập hội nghị có người phụ trách các đảng phái và đoàn thể, đại biểu các dân tộc và các giới tham gia, tiến hành hiệp thương, cũng có thể đề nghị các cơ quan kể trên đưa ra hiệp thương những vấn đề quan trọng hữu quan.
 • Giám sát dân chủ là thông qua đề nghị và phê bình giám sát việc tuân thủ Hiến pháp và pháp luật nhà nước, việc quán triệt các phương châm chính sách quan trọng, việc làm của các cơ quan nhà nước cũng như cán bộ làm việc trong các cơ quan nhà nước.
 • Tham chính nghị chính là triển khai điều tra nghiên cứu, phản ánh ý dân, hiệp thương và thảo luận những vấn đề quan trọng trong nền chính trị, kinh tế và đời sống xã hội cũng như những vấn đề được quần chúng nhân dân quan tâm rộng rãi. Thông qua báo cáo điều tra nghiên cứu, đề án, đề nghị cũng như các hình thức khác, nêu ra ý kiến và kiến nghị cho Đảng Cộng sản Trung Quốc và các cơ quan Nhà nước.

Về cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai Chính hiệp Trung Quốc có Ủy ban toàn nước Chính hiệp có nhiệm kỳ là 5 năm, lúc bấy giờ là nhiệm kỳ lần thứ 11. Ủy ban toàn nước gồm quản trị, Phó quản trị và Tổng Thư ký .Ủy ban toàn nước xây dựng Ban Thường vụ quản lý việc làm. Ban Thường vụ gồm quản trị, Phó quản trị, Tổng Thư ký, Ủy viên Ủy ban toàn nước. quản trị chủ trì việc làm của Ban Thường vụ ; Phó quản trị, Tổng Thư ký tương hỗ công tác làm việc với quản trị. quản trị, Phó quản trị, Tổng Thư ký tổ chức triển khai Hội nghị quản trị để xử lý những việc quan trọng của Ban Thường vụ .

Ủy ban toàn quốc căn cứ vào nhu cầu của công việc mà thiết lập nhiều Ủy ban chuyên môn. Mỗi Ủy ban chuyên môn có một Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm và Ủy viên tiến hành các hoạt động thường xuyên dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ và Hội nghị Chủ tịch.

Cơ Cấu Tổ chức :

 1. Ủy ban đề xuất đề án.
 2. Ủy ban kinh tế.
 3. Ủy ban dân số, tài nguyên và môi trường.
 4. Ủy ban giáo dục, khoa học, văn hóa, y tế và thể dục.
 5. Ủy ban xã hội và pháp luật.
 6. Ủy ban dân tộc và tôn giáo.
 7. Ủy ban Hồng Kông, Macau, Đài Loan và kiều bào.
 8. Ủy ban đối ngoại.
 9. Ủy ban tư liệu.

Ủy ban toàn nước thiết lập Văn phòng dưới sự quản lý của Tổng thư ký ; dưới Tổng Thư ký có những Phó tổng thư ký tương hỗ việc làm .

Danh sách người đứng đầu Chính hiệp những khóa :

Phó quản trị Chính Hiệp

Là chức vụ cấp phó nhà nước thường do những quan chức Đảng, nhà nước, những tổ chức triển khai xã hội, nhân sĩ tri thức, lãnh tụ tôn giáo kiêm nhiệm

Những tổ chức triển khai tham gia Chính hiệp :

Xem thêm

Tham khảo

Thể loại : Chính trị Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.