‘sinh thời’ là gì?, Từ điển Tiếng Việt

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” sinh thời “, trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ sinh thời, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ sinh thời trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Sinh thời, ông Bưởi làm nghề buôn bán trên sông.

2. Gia phụ lúc sinh thời vẫn coi tỷ như người nhà.

3. Cho học sinh thời gian để nghiên cứu An Ma 50:10–12.

4. Cho học sinh thời gian để xem lại 3 Nê Phi 11:14–15.

5. Sự huyền diệu của giấc mơ Giáng sinh thời thơ ấu bị tan vỡ .

6. Cho học sinh thời gian để yên lặng xem lại 3 Nê Phi 24:10–12.

7. Cho các học sinh thời gian để suy ngẫm về việc học thánh thư của họ.

8. Tro cốt anh được mang về quê hương theo nguyện vọng của anh lúc sinh thời.

9. Cha mẹ hy sinh thời gian, tiền bạc và công sức vì lợi ích của con.

10. Có phải là trong mùa Lễ Giáng Sinh thời nay người ta quên mất Đấng Christ rồi chăng?

11. Tôi tự hào về những thành quả mình đạt được và hy sinh thời gian ngủ để làm việc.

12. Cho học sinh thời gian để tra cứu thánh thư của mình hoặc trong các thiết bị di động.

13. Sinh thời, nhờ khôn khéo mà ông được yên thân, nhưng, với hậu thế, chẳng ai để cho ông yên được.

14. Chủ Tịch Nelson: Và điều đó có nghĩa là hy sinh thời gian mà chúng ta thường dành cho các sinh hoạt khác.

15. Tôi thà hy sinh thời xuân sắc của mình còn hơn là làm hại thanh danh một cô gái dễ thương như cô.

16. Đầu của heo rừng là trung tâm của hầu hết các lễ kỷ niệm Giáng sinh thời trung cổ trong giới quý tộc.

17. Trong thế giới này không có lời ghi nhận hay ca ngợi công khai về sự hy sinh thời giờ và nỗ lực đó.

18. Viết 1 Nê Phi 15:2–3, 7–11 lên trên bảng, và cho các học sinh thời giờ để đọc những câu này.

19. Việc tham dự đền thờ đòi hỏi sự hy sinh thời gian và phương tiện, nhất là cho những người phải đi một khoảng đường xa.

20. Dù lúc sinh thời Au-gút-tơ không cho phép người ta gọi mình là thần, ông ra lệnh thờ nữ thần Roma Dea, hiện thân của nước La Mã.

21. Vì vậy sinh thời Ô Lạt Na Lạp A Ba Hợi chưa từng làm Hoàng hậu, về sau được Đa Nhĩ Cổn truy phong với lý do là Chính thất của cha.

22. Cho học sinh thời gian để suy ngẫm về các lĩnh vực yếu kém trong cuộc sống của họ và điều họ có thể làm để củng cố các lĩnh vực đó.

23. Tình yêu là sự hy sinh, bởi chỉ có khi yêu, con người mới dám hy sinh vì nhau, hy sinh thời gian, công sức, mà có khi là cả một đời cho nhau

24. Dù các anh chị em quyết định cách nào để đưa ra một kinh nghiệm kết luận với những đoạn thánh thư thông thạo, thì cũng cho học sinh thời gian để nghiên cứu và chuẩn bị.

25. Các trưởng lão hãy nhớ rằng khi sẵn sàng hy sinh thời gian, năng lực và vật chất để chăn bầy, các anh đang thể hiện tình yêu thương bất vị kỷ (2 Cô-rinh-tô 12:15).

26. Dường như là vào đầu thế kỷ thứ sáu TCN, lúc sinh thời của chính khách kiêm nhà lập pháp người A-thên là Solon, mảnh đất này được chọn làm địa điểm cho quảng trường công cộng.

27. Dù vậy, James vẫn có nhiều tình nhân khác nhau, bao gồm Arabella Churchill và Catherine Sedley, và vì thế James trở nên nổi danh như là một “tay hám gái vô ý thức nhất lúc sinh thời“.

28. Tương tự như thế, khi hy sinh thời giờ và nghị lực của mình để tra cứu thánh thư như Lê Hi đã làm, chúng ta có thể nhận được sức mạnh để tuân giữ các giáo lệnh của Thượng Đế.

29. Cho học sinh thời gian để viết trong sổ tay hoặc nhật ký ghi chép việc học thánh thư về một cách thức họ sẽ cố gắng một cách siêng năng hơn để xây dựng nền móng trên đá của Đấng Cứu Chuộc của họ.

30. Khi hiểu người chết không còn ý thức nữa, một học viên Kinh Thánh có thể dễ dàng nhận ra rằng dù lúc sinh thời ông bà mình có giận dữ đến đâu thì khi chết đi, họ vẫn không thể về quấy phá mình được.

31. Dù giàu hay nghèo, dù sống ở đâu trên địa cầu này, thì chúng ta cũng đều cần nhau, vì chính trong việc hy sinh thời giờ, tài năng, và phương tiện của mình mà tinh thần của chúng ta trưởng thành và trở nên tinh luyện.

32. Tặng quà cũng liên quan đến sự hy sinh của các tình nguyện viên cộng đồng và người sáng lập trường học người hy sinh thời gian, gia đình, sức khỏe nhân danh cộng đồng, trẻ em, giáo dục, bảo vệ và bảo tồn di sản.

33. Cân nhắc việc cho học sinh thời gian để viết trong sổ tay ghi chép hoặc nhật ký ghi chép việc học thánh thư về điều họ sẽ làm để chống lại việc bước vào lãnh thổ của Sa Tan và đứng vững trước các cuộc tấn công của nó.

34. Các anh chị em có thể làm cho việc thuộc lòng thành một phần của buổi họp đặc biệt devotional hàng ngày bằng cách yêu cầu cả lớp đọc thuộc lòng một đoạn thánh thư hoặc bằng cách cho các học sinh thời gian để thuộc lòng theo từng cặp.

35. Cho học sinh thời gian để viết trong sổ tay ghi chép hoặc nhật ký ghi chép việc học thánh thư về điều họ sẽ làm để tuân theo các lệnh truyền của Thượng Đế “một cách chính xác” (An Ma 57:21) và “luôn luôn đặt sự tin cậy của mình vào nơi Thượng Đế ” (An Ma 57:27).

36. Theo thời gian, tôi nhận biết rằng nếu tôi đang làm một dự án quá lớn và tôi không có thời gian, năng lực và ý kiến, nếu tôi hy sinh thời gian bằng cách tìm kiếm thông tin cần thiết để làm giáo lễ cho một số tổ tiên hoặc đi đền thờ để làm giáo lễ thay cho họ, thì các tầng trời mở ra và năng lực cùng ý kiến bắt đầu ùa tràn tới.

37. Những người đó hy sinh thời giờ, năng lực, sức khỏe, ngay cả hạnh phúc gia đình của họ để đoạt được quyền hành, danh vọng và sự giàu có trên thế gian, nhưng họ không giàu có nơi Đức Chúa Trời. Họ sẽ thấy “mão vinh-hiển” bằng vật chất của họ cũng như đời sống họ chỉ là cơn gió thoáng qua mà thôi (Ma-thi-ơ 6:19, 20; Lu-ca 12:16-21).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *